Miljøkontakt i HPK

Miljøkontakt i HPK

Halden Padleklubb har i samarbeide med Halden Idrettsråd engasjert en miljøkontakt i klubben.

Et av hovedtiltakene i «Sammen om Halden» er miljøkontaktene og deres inkluderingsarbeid. Jobben går kort fortalt ut på å hjelpe de som trenger hjelp i klubben. Det kan være å bistå de som ikke forstår språket, bidra økonomisk gjennom «Økonomisk inkludering» eller som en støttespiller for barn under trening. 

Mesteparten av tiden miljøkontaktene bruker går med på å hjelpe de som sliter økonomisk. Sammen med aktuelle familier skal de se på hvordan de kan legge til rette for betaling slik at barn ikke faller utenfor idretten. Hvis ikke miljøkontakten og familiene får landet en betalingsplan, så kontakter miljøkontakten HIR for å se på mulighetenfor å betale ut det familien trenger.

Miljøkontakten deltar på obligatorisk kurs og informasjonsmøter i regi av Halden idrettsråd

Det forutsettes at alle miljøkontakter har gjennomført obligatorisk opplæring for miljøkontakter i regi av Halden idrettsråd.

Dersom du har korte eller langvarige økonomiske problemer kan du kontakte miljøkontakten.

Alle hendvendelser blir behandlet diskret.

Miljøkontakt for Halden Padleklubb er Anette Kvamsdal og hun kan kontaktes på mobil: 48104196 eller på mail: anette.kvamsdal@gmail.com

Stengt for kommentarer.