Padleled fra Halden til Risør

Padleled fra Halden til Risør

BLI MED Å ETABLERE PADLELED I HALDEN.

Halden Padleklubb har nå i ett år arbeidet med å lage en Padleled i Halden, dette under prosjektet Oslofjorden ro- og padleled som ledes av Norges Padleforbund. Det hele skal foregå i nært samarbeid med lokale klubber, kystlag og andre interessenter, og våre partnere i Oslofjorden Friluftsråd, Norsk Friluftsliv og Forbundet Kysten.

Kort fortalt ønsker vi, som nå er i prosjektet Halden padleled og padleruter, å legge til rette for lokale og besøkende padlere slik at alle enkelt kan finne fram til padleruter og naturvennlig ferdsel på fjorden. Vi ønsker å merke steder for å parkere og legge ut, gradeing av ruter, rasteplasser, overnattingsmuligheter, skiltmerking og synliggjøring av ruter, og historie fra området man padler i.

Vi ønsker oss flere i prosjektet og håper du har lyst til å bidra med det du ønsker og som passer deg. Vi trenger hjelp til alt fra tips om rasteplasser, kartlegge ruter, historisk informasjon, hvor man kan parkere langs fjorden, dyreliv i fjorden osv. 

Har du spørsmål eller opplysninger så ta kontakt med oss i HPK.

Om prosjektet:
Norges Padleforbund har fått støtte til å etablere en sammenhengende ro- og padleled i Oslofjorden, fra Halden til Risør. Leden skal knytte lokale ruter opp mot hovedleden, og til sammen vil det utgjøre mer enn tre tusen kilometer ro- og padleruter. Langs rutene skal det på utvalgte steder etableres rasteplasser og padlehuker, og mulighet for både oppbevaring og utleie av kajakker. 

Målsettingen med prosjektet er å fremme nærfriluftsliv og aktivitet for nye brukere og noe mer erfarne mosjonister i Oslofjorden.

Gjennom samarbeid med lokale aktører vil det legges til rette for trygge og kvalitetssikrede ruter – knyttet tett opp mot der folk bor og oppholder seg – for økt friluftsliv på fjorden. 

Prosjektet løper fra 2019 – 2022 og utføres i samarbeid med Norsk Friluftsliv, Oslofjordens Friluftsråd og Forbundet Kysten. Økonomisk støtte til gjennomføringen er sikret med midler fra Sparebankstiftelsen DNB.

Hovedleden fra Halden til Risør

Hva er en Ro- og padleled?
En lengre, kartfestet turrute fra A til B, beregnet for roing og padling. En ro-og padleled går fra «nes til nes» (tryggeste og raskeste rute) og den binder sammen lokale ro- og padleruter.
Ro- og padleled i Oslofjorden, Risør-Oslo-Halden, er fastlagt og kartfestet i 2019

Hva er en Ro- og padlerute?
En kartfestet, lokal turrute beregnet for roing og padling over kortere avstander i nærmiljøet 

Les mer om Oslofjordens ro- og padleled: https://www.oslofjord-ro-og-padleled.no/

Stengt for kommentarer.