ENDRING I BASSENGTRENING

ENDRING I BASSENGTRENING

Førstkommende bassengtrening, 5. mars, blir egentrening og ikke Forkurs til Aktivitetslederkurs.
Forkurs til Aktivitetslederkurs blir neste søndag, altså 12. mars.

Stengt for kommentarer.