Gyrodactylus salaris

Gyrodactylus salaris

Mange elver innbyr til padling i kano, elv, eller havkajakk. Det er i alles interesse at dette også skal være en mulighet i framtiden. På grunn av at flere elver og vassdrag i Norge dessverre er eller har vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris, så må vi ta noen forhåndsregler. For å unngå en eventuell spredning av parasitten skal alt utstyr (kajakker og tilbehør) være tørt før bruk i et vassdrag. Dette er et minimumskrav. Hvis vassdraget man har vært i er infisert, skal utstyret desinfiseres.
Halden padleklubb oppfordrer til at alt utstyr skal desinfiseres før bruk i et vassdrag, uansett om vassdraget (man har vært i eller skal til) er infisert eller ikke.

Klubben har desinfiseringsmiddel (Virkon S) og pumpe/sprøyte tilgjengelig.

Ta kontakt for mer informasjon om desinfisering.