Lån/leie av klubbens utstyr

Lån/leie av klubbens utstyr

For å få bruke klubbens utstyr utenom klubbens organiserte aktiviteter, må du få nøkkelkort til klubbhuset. LES OM REGLENE FOR Å FÅ TILGANG TIL KLUBBHUSET.

Regler for lån/leie av klubbens utstyr

All bruk av utstyr SKAL registreres i Loggbok før utstyret taes i bruk, dette gjelder også for turer på Femsjøen.
Dato og tidspunkt for innlevering av kajakk skal også registreres.

Det er viktig at båtene blir registrert inn i Loggboken. Hvis båten ikke blir registrert inn vil det gå ut en melding til styret. Styret må da forsikre seg om at det ikke har skjedd en ulykke og om man ikke får kontakt med vedkommende blir personen meldt som savnet.

LINK TIL LOGGBOK

Du kan bare låne utstyr som du har kompetanse til å bruke og i forhold du har kompetanse til å mestre. Er du usikker på dette så ta kontakt med klubben.

Det kan lånes/leies 1 ekstra havkajakk/SUP til bruk for andre medlemmer eller ikke-medlemmer pr. betalte kontingent (altså 1. stk havkajakk pr. familiekontingent). Medlemmet må selv være med på aktiviteten der havkajakk og utstyr brukes av ikke-medlemmer.

For å låne 1 stk elvekajakk MÅ du ha Grunnkurs Elv og kajakken skal kun benyttes til eget bruk.
Det er ikke lov å låne ekstra elvekajakk.

Lån av utstyr til dagsturer er gratis.

For turer utover én dag (maks 3 netter) er leien kr. 50 per kalenderdag per båt. Det betales på Vipps til Halden Padleklubb før du drar på tur.
Du betaler for hver natt kajakken ikke ligger i klubbhuset.

Båter og utstyr kan leies for inntil 4 dager (3 netter) sammenhengende. Dersom det er ønskelig å leie utstyr for lengre periode enn 4 dager, skal dette først avklares med klubben på halden.padleklubb@gmail.com

Håndter alt materiell med varsomhet, både på land, ved transport og på vannet.

Rengjøre lånt/leid utstyr etter bruk og sett alt på plass.

Det skal alltid brukes sikkerhetsutstyr i forhold til padleturen.
Padlevest skal alltid brukes i klubbens kajakker.

Skade på utstyr meldes til klubben via Loggboken 

Ordningen er basert på tillit til deg som klubbmedlem – Ikke misbruk den!

Brudd på reglene fører til utestengelse fra klubbhus og/eller klubben