Lån/leie av klubbens utstyr

Medlemmer som har betalt kontingent kan låne/leie klubbens kajakker/kanoer med tilhørende utstyr (spruttrekk, åre, vest, pumpe, årepose) til egne turer.

For å få bruke klubbens utstyr utenom klubbens organiserte aktiviteter, må du få nøkkelkort til klubbhuset.

Videre gjelder følgende regler for lån/leie av klubbens utstyr:

 1. Et medlem kan låne/leie 1 ekstra kajakk til bruk for ikke-medlemmer. Medlemmet må selv være med på aktiviteten der utstyr brukes av ikke-medlemmer.
 2. Lån av utstyr til dagsturer er gratis. For turer utover én dag er leien kr. 50 per kalenderdag per båt.
  (Du betaler for hver natt kajakken ikke ligger i klubbhuset)
 3. Båter og utstyr kan leies for inntil 4 dager (3 netter) sammenhengende. Dersom det er ønskelig å leie utstyr for lengre periode enn 4 dager, skal dette først avklares med klubben på halden.padleklubb+leder@gmail.com
 4. All bruk av utstyr skal registreres i låne-/leiebok som ligger i klubbhuset, dette gjelder også for turer på Femsjøen, f.eks. tirsdagspadlingen.
 5. I låne-/leieboka skal det registreres hvilke båt, åre, spruttrekk, pumpe og årepose som har blitt brukt. Alt utstyr er nummerert, og nummeret på utstyrer som lånes/leies skal registreres i skjema. Dato og tidspunkt for uttak og innlevering av utstyr skal også skrives inn.
 6. Håndter alt materiell med varsomhet, både på land, ved transport og på vannet.
 7. Rengjøre lånt/leid utstyr etter bruk og sette alt på plass.
 8. Skade på utstyr meldes til klubben via epost halden.padleklubb+utstyr@gmail.com og/eller ved å registrere skade på skadeskjema som ligger i låne-/utleiebok i klubbhuset.
 9. Faktura for samlet leie sendes ut etter sesongslutt.

Ordningen er basert på tillit til deg som klubbmedlem – Ikke misbruk den!

Nøkkelkort kan inndras ved brudd på ovennevnte regler.