Lån/leie av klubbens utstyr

Lån/leie av klubbens utstyr

For å få bruke klubbens utstyr utenom klubbens organiserte aktiviteter, må du få nøkkelkort til klubbhuset. LES OM REGLENE FOR Å FÅ TILGANG TIL KLUBBHUSET.

Regler for lån/leie av klubbens utstyr

Du kan bare låne utstyr som du har kompetanse til å bruke og i forhold du har kompetanse til å mestre.

Det kan lånes/leies 1 ekstra havkajakk/SUP til bruk for ikke-medlemmer pr. betalte kontingent (altså 1. stk havkajakk pr. familiekontingent). Medlemmet må selv være med på aktiviteten der havkajakk og utstyr brukes av ikke-medlemmer.

For å låne 1 stk elvekajakk MÅ du ha Grunnkurs Elv.
Det er ikke lov å låne ekstra elvekajakk.

Lån av utstyr til dagsturer er gratis.

For turer utover én dag (maks 3 netter) er leien kr. 50 per kalenderdag per båt. Det betales på Vipps til Halden Padleklubb før du drar på tur.
Du betaler for hver natt kajakken ikke ligger i klubbhuset.

Båter og utstyr kan leies for inntil 4 dager (3 netter) sammenhengende. Dersom det er ønskelig å leie utstyr for lengre periode enn 4 dager, skal dette først avklares med klubben på halden.padleklubb@gmail.com

All bruk av utstyr SKAL registreres i låne-/leieperm som ligger i klubbhuse før utstyret taes i bruk, dette gjelder også for turer på Femsjøen, f.eks. tirsdagspadlingen.

I låne-/leieperm skal det registreres båt, åre, spruttrekk, pumpe og årepose som har blitt brukt. Alt utstyr er nummerert, og nummeret på utstyrer som lånes/leies skal registreres på skjema i permen. Dato og tidspunkt for uttak og innlevering av utstyr skal også skrives inn.

Håndter alt materiell med varsomhet, både på land, ved transport og på vannet.

Rengjøre lånt/leid utstyr etter bruk og sett alt på plass.

Skade på utstyr meldes til klubben via epost: halden.padleklubb+utstyr@gmail.com 

Ordningen er basert på tillit til deg som klubbmedlem – Ikke misbruk den!

Brudd på reglene fører til utestengelse fra klubbhus og/eller klubben