Smittevern

Smittevern

HPK følger hele tiden oppdaterte regler for Halden kommune.

HPK retningslinjer for tirsdagspadling på grunn av smittevern:

 • Har du symptomer på (korona)sykdom, eller er i karantene/isolasjon, så kan du ikke delta på aktiviteten.
 • Det er bare medlemmer fra Halden kommune som kan delta på aktivitet.
 • Klubbhuset og servicebygget blir låst opp og åpnet av den som er ansvarlig for tirsdagspadling. Dørene lukkes og låses igjen av samme person som er ansvarlig den dagen.
  (Denne prosedyre følges både før padleturen og ved tilbakekomst til klubbhuset.)
 • Deltagere skal vaske hendene/desinfiseres når de kommer til klubbhuset. Servicehuset kan brukes for å vaske hender (døren settes opp av turansvarlig).
 • Det skal brukes munnbind på klubbhuset.
 • Minimum avstand på 2m mellom hver person til enhver tid.
  Dette gjelder både på land og på vann, unngå for eksempel å sitte i flåte.
 • Det kan bare være maks 10 deltagere i en aktivitetsgruppe, men det kan være flere adskilte grupper.
 • Alle må melde seg på aktivitet på epost hvor navn, adresse og telefonnr. skal oppgis.
 • Turleder lager en liste over alle deltagere.
 • Ved smitte skal alle som var med på aktiviteten varsles.
 • “Garderober” kan ikke brukes.
 • Deltagere må være kledd etter vanntemperaturen, så de tåler å ligge i vannet/svømme ved en eventuell velt.
 • Alt klubbutstyr skal vaskes etter turen av den som har brukt det, før det legges tilbake i klubbhuset.
 • Ta ekstra hensyn så man ikke setter seg selv eller andre i en situasjon hvor vi trenger hjelp fra helse- eller beredskapsressurser på kajakkturen.

For mer info eller spørsmål så ta kontakt på epost: halden.padleklubb@gmail.com