Smittevern

Smittevern

HPK følger hele tiden oppdaterte regler for Halden kommune.

HPK retningslinjer for tirsdagspadling på grunn av smittevern:

  • Har du symptomer på (korona)sykdom, eller er i karantene/isolasjon, så kan du ikke delta på aktiviteten.
  • Deltagere skal vaske hendene/desinfiseres når de kommer til klubbhuset. Servicehuset kan brukes for å vaske hender (døren settes opp av turansvarlig).
  • Minimum avstand på 1m mellom hver person til enhver tid.
    Dette gjelder både på land og på vann, unngå for eksempel å sitte i flåte.
  • Alle må melde seg på aktivitet på epost hvor navn, adresse og telefonnr. skal oppgis.
  • Turleder lager en liste over alle deltagere.
  • Ved smitte skal alle som var med på aktiviteten varsles.
  • Alt klubbutstyr skal vaskes etter turen av den som har brukt det, før det legges tilbake i klubbhuset.
  • Ta ekstra hensyn så man ikke setter seg selv eller andre i en situasjon hvor vi trenger hjelp fra helse- eller beredskapsressurser på kajakkturen.

For mer info eller spørsmål så ta kontakt på epost: halden.padleklubb@gmail.com