Styret 2019

Leder Mario Hoffmann
936 25 826 (m)
halden.padleklubb+leder@gmail.com
Nestleder Anette Kvamsdal
481 04 196‬ (m)
halden.padleklubb+nestleder@gmail.com
Kasserer Elisabeth Arneberg
halden.padleklubb+kasserer@gmail.com
Sekretær Brit-Kari Bjørlo
halden.padleklubb+sekretear@gmail.com
Styremedlem Sixten Pettersson
halden.padleklubb+styremedlem@gmail.com
Varamedlemmer Tom Rune Elnes Karlsen
Elisabeth Høy
Sarita Degnes
Revisorer Per Kristian Gundrosen
Sven Ove Kvalheim
Valgkomité Ida Foss Johansen
Morten Pedersen
Ståle Bjerkeng