Klubbhuset åpner torsdag 21. mai, men med restriksjoner.

Klubbhuset åpner torsdag 21. mai, men med restriksjoner.

LES GJENNOM HELE SKRIVET GODT OG FØLG ALLE RETNINGSLINJENE. BRUDD PÅ RETNINGSLINJENE GJØR AT VI DESSVERRE MÅ STENGE KLUBBHUSET.

HPK retningslinjer for bruk av klubbutstyr i forbindelse med smittevern:

 • Har du symptomer på sykdom, eller er i karantene/isolasjon, så har du IKKE adgang til klubbhuset.
 • Medlemmer skal desinfisere hendene når de kommer inn i klubbhuset. Desinfisering står på bordet.
 • Alt klubbutstyr SKAL vaskes etter bruk før det legges tilbake i klubbhuset. Kajakker/årer/pumpe skal vaskes med såpe (på sprayflaskene i klubbhuset) og svamp. Skyll av såpe med vann fra Femsjøen, bøtter til dette står i klubbhuset. Padlevester og spruttrekk skal dyppes godt i Femsjøen etter bruk.
 • “Garderober” og toaletter kan ikke brukes.
 • Minimum avstand på 1m mellom hver person til enhver tid. Dette gjelder både på land og på vann, unngå for eksempel å sitte i flåte.
 • Ta ekstra hensyn så man ikke setter seg selv eller andre i en situasjon hvor man trenger hjelp fra helse- eller beredskapsressurser på kajakkturen.

For å få tilgang til klubbens utstyr utenom klubbaktiviteter må du:

 • Ha betalt medlemskontingent, foreløpig for 2019. Medlemskontingent for 2020 blir sendt ut de nærmeste dagene.
 • Være over 18 år.
 • For å låne havkajakker MÅ du ha gjennomgått grunnkurs i våttkort kursstigen til Norges Padleforbund.
  For medlemmer fra før sesong 2019 kreves foreløpig kun introkurs.
 • For å låne elvekajakker MÅ du ha godkjent elv grunnkurs på våttkort kursstigen til Norges Padleforbund.

Videre gjelder følgende regler for lån/leie av klubbens utstyr:

 • All bruk av utstyr SKAL registreres i låne-/leiebok som ligger i klubbhuset, dette gjelder også for turer på Femsjøen, f.eks. tirsdagspadlingen.
 • I låne-/leieboka SKAL det registreres hvilke båt og utstyr som har blitt brukt. Alle kajakker er nummerert, og nummeret SKAL registreres i skjema. Dato og tidspunkt for uttak og innlevering av utstyr skal også skrives inn.
 • Et medlem kan låne/leie 1 ekstra kajakk til bruk for ikke-medlemmer. Medlemmet må selv være med på aktiviteten der utstyr brukes av ikke-medlemmer.
 • Du kan bare låne/leie utstyr som du har kompetanse til å bruke og bare i vann og værforhold du er sikker på at du mestrer, og har bekledning og utstyr til. Det er viktig å være kledd etter vanntemperaturen, så du tåler å ligge i vannet/svømme ved en eventuell velt.
 • Lån av utstyr til dagsturer er gratis. For turer utover én dag er leien kr. 50 per kalenderdag per båt. Betales på VIPPS: Halden Padleklubb, vippsnr. 89564 (Du betaler for hver natt kajakken ikke ligger i klubbhuset, maks 3)
 • Båter og utstyr kan leies for inntil 4 dager (3 netter) sammenhengende. Dersom det er ønskelig å leie utstyr for lengre periode enn 4 dager, SKAL dette først avklares med klubben på halden.padleklubb@gmail.com
 • Håndter alt materiell med varsomhet, både på land, ved transport og på vannet.
 • Rengjør lånt/leid utstyr etter bruk og sett alt riktig på plass. Front på kajakker skal inn først i kajakk hyllene. Pass på ror og senkekjøl.
 • Skade på utstyr meldes til klubben via epost: halden.padleklubb@gmail.com.

Ordningen er basert på tillit til deg som klubbmedlem – Ikke misbruk den!

VED BRUDD PÅ RETNINGSLINJENE VIL MEDLEMMER BLI UTESTENGT FRA KLUBBHUSET.

Har du spørsmål, ta kontakt: halden.padleklubb@gmail.com

Ønsker dere gode padleopplevelser!

Stengt for kommentarer.