ÅRSMØTE 2021 – MANDAG 7. MARS KL.18:30

ÅRSMØTE 2021 – MANDAG 7. MARS KL.18:30

Halden Padleklubb avholder sitt årsmøte mandag 7. mars 2022, kl.18:30.

Forslag og saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styret senest mandag 21. februar.
Disse kan sendes til halden.padleklubb@gmail.com.

Sted for møtet kommer vi tilbake til. I år håper vi å kunne gjennomføre et fysisk årsmøte, eventuelt med mulighet for å delta digitalt. Vi forholder oss uansett til de til enhver tid gjeldene regler og retningslinjer, så endringer kan oppstå.

Fullstendig saksliste med alle dokumenter til årsmøtet vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

Stengt for kommentarer.