Miljøkontakt

Miljøkontakt

Halden Padleklubb har inngått en avtale med Halden Idrettsråd om «Økonomisk Inkludering». Dette er en ordning som skal sikre at barn og unge som lever i en familie med vanskelig økonomi, skal få kunne delta i ordinær idrettsaktivitet. «Idrett for alle» er den viktigste motivasjonen for dette tiltaket. Det at barn deltar i fritidsaktiviteter ansees å være en viktig del av et barns utvikling.


Anette Kvamsdal har blitt utnevnt av styret til å være miljøkontakt og ansvarlig bindeledd mellom Halden Padleklubb og Halden Idrettsråd. Hovedoppgaver er å sikre at barn og unge som har særlige behov i klubben opplever trygghet og får en vurdering om støtte ved vanskelig økonomisk situasjon i familien.

Ved spørsmål eller behov for støtte, ta kontakt med Anette på 

Tlf.: 48104196

Epost: anette.kvamsdal@gmail.com