Sporløs ferdsel

Sporløs ferdsel

Allemannsretten gir oss rett til mye, men den innebærer også noen plikter. En av pliktene er at vi tar godt vare på naturen, og ikke lar det ligge igjen spor etter oss.
Denne plikten kaller vi sporløs ferdsel.
Det å ferdes sporløst handler om å ikke etterlate seg mer enn sitt eget fotavtrykk når man ferdes i naturen. For at de som lever etter oss skal få nyte urørt natur på samme måte som oss, har vi et felles ansvar for å ta vare på den.

Slik ferdes du sporløst:
Unngå å tråkke nye stier der det allerede eksisterer en sti.
Skal du tenne bål, bruk en bålplass som allerede eksisterer.
Gjør det til en regel at du alltid tar med deg hjem igjen alt det du har hatt med deg ut på tur. Naturen bruker to år på å bryte ned appelsinskall, mens plast kan ta opp til 500 år å bryte ned. Derfor gjør du naturen en stor tjeneste om du også plukker med deg søppel du kommer over når du er ute på tur.
Har du bygget opp noe mens du var ute, ta det ned igjen før du forlater stedet.
Vis hensyn til dyre- og fugleliv når du oppholder deg i naturen. La ville dyr være i fred, og husk at søppel du legger igjen kan være skadelig for dem.

Friluftsloven, § 11. sier følgende (om Ferdselskultur og eierens bortvisingsrett):

«Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptrehensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføremiljøet skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virkeskjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen.»«Grunnens eier eller bruker har rett til å vise bort folk som opptrer hensynsløst eller ved utilbørligatferd utsetter eiendommen eller berettigete interesser for skade eller ulempe.»