Styret 2017

Styret 2017

Leder Mario Hoffmann
936 25 826 (m)
halden.padleklubb+leder@gmail.com
Nestleder Per David Clee Søhoel
913 94 246 (m)
halden.padleklubb+nestleder@gmail.com
Kasserer Sofia Åberg
479 21 654 (m)
halden.padleklubb+kasserer@gmail.com
Sekretær Grethe Ladegaard
993 85 638 (m)
halden.padleklubb+sekretear@gmail.com
Styremedlem Sixten Pettersson
975 23 233 (m)
halden.padleklubb+styremedlem@gmail.com

 

Varamedlemmer Elisabeth Høy
Svenn-Ove Kvalheim
Jeannett Berg

 

Revisorer Jan Roar Strømnes
Per-Kristian Gundrosen

 

Valgkomité Tom Rune Karlsen
Ida Foss Johansen
Ine Merete Kvitnes