Styret 2018

Styret 2018

Leder Mario Hoffmann
936 25 826 (m)
halden.padleklubb+leder@gmail.com
Nestleder Per David Clee Søhoel
913 94 246 (m)
halden.padleklubb+nestleder@gmail.com
Kasserer Elisabeth Arneberg
halden.padleklubb+kasserer@gmail.com
Sekretær Grethe Ladegaard
halden.padleklubb+sekretear@gmail.com
Styremedlem Sixten Pettersson
halden.padleklubb+styremedlem@gmail.com
VaramedlemmerElisabeth Høy
Svenn-Ove Kvalheim
Jeannett Berg
RevisorerJan Roar Strømnes
Per-Kristian Gundrosen
ValgkomitéTom Rune Karlsen
Ida Foss Johansen
Ine Merete Kvitnes